Tư vấn thiết kế
0898.770.468
Kỹ Thuật
0368.189.293

Chính sách bảo mật

RUBIC GROUP cam kết bảo mật thông tin khách hàng là ưu tiên hàng đầu. Tất cả các file thiết kế gốc và bộ source code sẽ không cung cấp cho bên thứ 3 gây ảnh hưởng tới lợi ích của khách hàng.

bảo mật thông tin

Những dữ liệu khách hàng cung cấp chúng tôi sẽ lưu trữ bảo mật và chỉ sử dụng với mục đích như 2 bên đã trao đổi ban đầu.

Tất cả thông tin khách hàng gửi qua như tài khoản ngân hàng, giấy chứng minh nhân dân, họ và tên, ngày tháng năm sinh chúng tôi sẽ không cung cấp cho bên thứ 3.

Những trường hợp bị rò rỉ thông tin chúng tôi gây ra bất hợp pháp, chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm và làm việc với cơ quan chức năng nếu được yêu cầu.