Hỗ trợ kỹ thuật
0961-972-493
Email liên hệ
info@rubicgroup.com

Hoa Vũ

Chủ Salon IDOL Biên Hòa
Mình cảm thấy khóa của thầy Hào rất là tuyệt vời. Khóa học đã giúp mình gỡ phạt quảng cáo trước kia mình chạy. Giờ đây mình hoàn toàn biết cách tạo nhiều tài khoản con mà không sợ bị phạt nữa.Cảm ơn thầy !
Hoa Vũ
Đánh giá bài viết